+359898550769 office@sitemar.net

Хостинг е услуга, която позволява на фирми и физически лица да публикуват уеб сайт в Интернет. Уеб хостът или доставчикът на уеб хостинг услуги е бизнес, който предоставя технологиите и услугите, необходими за уеб сайта, за да бъдат видими в Интернет. Уеб сайтовете се хостват или съхраняват на специални компютри, наречени сървъри. Когато потребителите на Интернет искат да видят вашия уеб сайт, всичко, което трябва да направят, е да напишат адреса или домейна на вашия уеб сайт в браузъра си. След това техният компютър ще се свърже с вашия сървър и вашите уеб страници ще им бъдат доставени чрез браузъра.

Ето някои функции, които трябва да очаквате от вашия хостинг доставчик:

  • Имейл акаунти – С името на домейна и функциите за имейл акаунт, предоставени от хостинг компанията, може да се създадат имейл акаунти в домейна (напр. Yourname@yourwebsite.com).
  • FTP достъп – Използването на FTP позволява да се качват файлове от локален компютър на уеб сървър. Ако уеб сайта се изгради със собствени HTML файлове, може те да се прехвърлят от компютъра към уеб сървъра чрез FTP, което позволява достъп до уеб сайта през интернет.
  • Поддръжка на WordPress – WordPress е онлайн инструмент за създаване на уеб сайт. Това е мощна система за управление на блогове и уеб сайтове, която е удобен начин за създаване и управление на уеб сайт. С WordPress са изградени над 25% от уеб сайтовете в интернет. Повечето доставчици на хостинг услуги предоставят съвместими планове с WordPress.

Ако решите да създадете и хоствате уеб сайта си със СайтМар, в допълнение към достъпа до административния панел може да получите персонализиран домейн, имейл адреси и уеб хостинг, всички свързани в един абонамент.

Видове хостинг

Преди да поръчате хостинг, от СайтМар ще ви консултираме как да го съобразите с нуждите си, а и с възможностите на съответния хостинг план и изискванията на проекта, който ще се разположи на хостинга.

Споделен хостинг

Най-често използваният тип хостинг е споделеният. При него няколко потребители споделят един физически сървърен ресурс, който има достъп до мрежата. Всички сайтове на различните потребители се съхраняват на един диск, обработват се от едно CPU и се доставят от един уеб сървър. Това е и причината, споделеният хостинг да е с най-привлекателна цена.

Сървърите, които поддържат споделените хостинг планове, могат да хостват хиляди сайтове и страници без проблем. Но ако даден сайт стане по-популярен и има нужда от допълнителен ресурс – споделеният хостинг вече няма да бъде подходящо решение.

Споделеният хостинг е подходящ за сайтове на малки до средни бизнеси, лични страници, блогове и стартиращи бизнеси, а и цената му е достъпна.

Нает сървър

При наетите сървъри (Dedicated хостинг) има пълен контрол над целия сървър. Те са малко по-сложни за управление, а също така и по-скъпи от споделения хостинг. Ключовото предимство на този вид хостинга е в това, че само един потребител разполага с ресурсите на сървъра, за разлика от споделения хостинг. Това значително повишава скоростта и начина на представяне на съответния уеб сайт.

VPS (Virtual Private Server)

При този вид хостинг отново се притежава нает сървър, но този път машината е виртуална, а не физическа. При него един физически сървър се разделя на няколко независими една от друга виртуални машини. VPS хостингът предоставя пълен достъп и контрол над средата, както и при Dedicated сървърите.

При виртуалните сървъри има много повече достъп до сървърния ресурс, в сравнение със споделения хостинг.

С използването на VPS се ограничават и проблемите със сигурността и защитата. VPS услугата има свой собствен IP адрес и виртуализационен слой, което означава че е изолирана от каквито и да било проблеми, които не са свързани със съответния сайт.

Клауд хостинг

При наетите и VPS сървърите има възможност да се достигне до физическите им лимити, ако уеб сайта генерира много трафик например. Това е машина с реални ограничения – колко памет може да използва, какъв обем от данни може да съхранява и с колко заявки може да се справи. Повечето сайтове не достигат този лимит и споделеният и VPS хостингът са напълно адекватни за техните нужди. Но за някои сайтове е типично да имат десетки хиляди посещения дневно, а други, с по-малък регулярен трафик, понякога се получават непредвидено големи пикове на посещаемост, защото част от тяхното съдържание е станало популярно.

Така идва необходимостта от скалируема услуга, наречена cloud или Клауд хостинг. Може да се срещне под различни термини като клауд, клауд базиран хостинг, скалируем клауд базиран хостинг, хостинг с наето време или по заявка.

Клауд хостинг означава, че голям брой компютри са групирани заедно и при стартиране на дадена апликация, тя използва комбинирания изчислителен ресурс. Клауд хостингът е вид виртуализация, при която ресурсите са скалируеми и могат да се променят в зависимост от потребностите. При този вид хостинг, вашата виртуална машина не е част от няколкото разположени на един сървър, а е част от хиляди споделящи огромен обем от изчислителна мощ.

Този тип услуга е подходяща за сайтове, които имат различни обеми от трафик, най-вече извънреден.

Основно предимство на клауд хостинга е, че се заплаща само за ресурсите, които реално са използвани. Това е подходящо решение за разнообразни онлайн проекти – от блогове с голяма посещаемост, мобилни приложения, сайтове за новини, онлайн магазини с кратковременни периоди на рекламни кампании.

Managed или управляем хостинг

Ако има нужда от техническите характеристики на VPS-а или наетия сървър, но няма необходимите технически познания за администриране на сървър, може да се използва услугата „управляем“ хостинг план.

Managed или управляем хостинг е, когато се наема подходящата услуга, а хостинг компанията, от която е наета носи отговорност за управлението, поддържането на системата в изправност, своевременното обновяване на софтуера и отстраняването на възникнали проблеми.

Специален хостинг

Когато става въпрос за бизнеси, които изцяло разчитат на сайта си за реализиране на приходи, сложни онлайн проекти или пък големи организации, генериращи огромен трафик, е ясно, че те са съпроводени със специфични изисквания и нужди по отношение на хостинг плана.

Подходящ тип решение в подобни случаи е Docker хостингът. Docker е иновативна технология с отворен код. Създадена е на базата на контейнеризиращата технология, която позволява изключително лесното разработване, доставяне и пускане в експлоатация на приложения, без значение от инфраструктурата.

Избиране на подходящ хостинг план

Споделеният хостинг е подходящ за лични блогове, сайтове на малки до средни компании и други нетехнологични бизнеси. Не е подходящ избор за бизнеси, които основно разчитат на приходи от уеб сайта си или за компании с голям трафик.

Клаудът е правилният избор за повечето средни до големи организации, онлайн магазини или популярни сайтове и блогове. Изключително подходящо решение е ако размера на трафика е вариращ и има нужда от скалируемо решение, което ще е способно да поеме и обработи големи обеми неочакван трафик. При стартиране на онлайн бизнес или пускане на сайт на популярен бранд, клауд хостингът е услугата, която трябва да се търси.

Наетите сървъри са решение, ако имате познания по сървърна администрация.

VPS, клауд или нает сървър – всички те могат бъдат и управляеми. Може да ги срещнете и под формата на managed VPS, managed cloud и managed сървър. Всяка една от тези услуги може да бъде подходяща, когато има нужда от техните параметри, но няма нужните технически познания за управлението им.

error: Съдържанието е защитено!