+359898550769 office@sitemar.net

Политика за поверителност на САЙТМАР

Политика за поверителност на САЙТМАР

Вашата поверителност е много важна за нас. Тази страница описва подробно как и кога събираме, използваме, разпространяваме и защитаваме данните, предоставени от вас, докато осъществявате достъп и използвате sitemar.net.

Кои сме ние?

САЙТМАР ЕООД е дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 206097218, със седалище и адрес на управление:

гр. София, Дружба 1, бл.155

тел.: +359898550769

email: office@sitemar.net

Адресът на нашия уебсайт е: https://sitemar.net

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази политика за поверителност има за цел да представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на САЙТМАР:

– Какви лични данни събираме?

– Каква е целта на тяхното събиране?

– За какъв срок ги съхраняваме?

– С кого може да ги споделяме?

– Какви са правата ви относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност САЙТМАР декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт.

Какво са лични данни?

Всяка информация и/или данни, които могат да идентифицират физическо лице.

Какви лични данни събираме?

За да предостави ефективен достъп до нашите услуги, САЙТМАР събира следната информация:

– Име, фамилия и електронна поща при попълване на формата за контакт на нашия уеб сайт sitemar.net;

– Технически данни, които автоматично се изпращат до нас, когато използвате нашия уеб сайт – IP адрес, GPS координати и информация за устройството, от което посещавате уеб сайта.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и др.

На какво основание обработваме лични данни?

САЙТМАР събира личните данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с клиенти договори за услуги – на договорно основание.

Събираме лични данни и след получено ясно, свободно и недвусмислено съгласие от потребителите за целите на обработването – напр. за маркетингови цели и получаване на бюлетини.

Какво са бисквитки и какви ползваме ние?

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за вас и ви улеснява при използването ѝ.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време, което може да доведе до това отделни функции на уеб страницата ни вече да не бъдат достъпни за вас.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата. Тази категория включва:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на реклами, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки“ на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни „бисквитки“. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб страница реклами, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

„Бисквитки“ при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра ви („бисквитка при препращане“), когато сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Събиране на данни, когато посетите sitemar.net

Не сте задължени да предоставяте лични данни, когато посещавате sitemar.net. Можете да посетите този уеб сайт анонимно. Въпреки това, въз основа на вашия уеб браузър, настройките на софтуера и вашия компютър, информация като вашия IP адрес, местоположение, език, цифрово устройство, размер на екрана и т.н. може да ни бъде предадена. Това събиране на данни е автоматизирано и ще се съхранява на уеб сървъра за период от максимум 1 (един) месец, след което ще се изтрие автоматично.

Събиране на данни за абониране за нашия бюлетин

Единствената информация, необходима за абониране за нашия бюлетин, е име и вашият имейл адрес. В допълнение към изпращането на нашия бюлетин, ние можем също да използваме имейл адреса за рекламни цели, докато не се отпишете от услугата за бюлетин.

Събиране на данни от Google Analytics

Този уеб сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“, които представляват текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уеб сайта да анализира как потребителите го използват. Информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уеб сайта (включително вашия IP адрес), ще бъде предадена и съхранена от Google. В случай на активиране на анонимизацията на IP, Google ще съкрати/анонимизира последния октет на IP адреса за държави-членки на Европейския съюз, както и за други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща от сървърите на Google. От името на доставчика на уеб сайта, Google ще използва тази информация с цел оценка на използването от вас на сайта, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Моля, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уеб сайт. Освен това можете да предотвратите събирането и използването на данни от Google (бисквитки и IP адрес) чрез изтегляне и инсталиране на съответната приставка за браузъра.

Допълнителна информация относно условията за използване и поверителността на данните може да бъде намерена на www.google.com/analytics/terms.

За какви цели събираме лични данни?

Получените лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към потребителите:

– За да предоставим достъп до услугите на нашия уеб сайт, като за целта показваме съдържание, което е персонализирано спрямо заложените от вас критерии;

– За да отговорим на вашите запитвания, мнения и препоръки чрез попълнената контактна форма;

– Имаме правен интерес да събираме вашите лични данни, защото без тях не можем да предоставим услугата, към която имате интерес.

По какъв начин обработваме личните данни?

За да предоставим услугите си, обработваме предоставените лични данни относно физическата идентичност по следните начини:

– чрез попълване на формата за контакт на нашия уеб сайт;

– чрез обработка на лични данни от публични регистри, напр. Търговския регистър;

– чрез обработка на лични данни от медии и публичното интернет пространство;

– чрез обработване на информация за вашите посещения на нашия уеб сайт;

– чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки, операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме лични данни преди да ги унищожим?

Срокът е различен според основанието, на което обработване личните данни.

Данните относно име, организация или населено място се използват за събиране на статистически данни. Данните се съхраняват в архива ни за максимален период от 5 години. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законова основание за продължаване съхранението на личните данни, информацията се унищожава.

На кого можем да предаваме предоставените лични данни?

САЙТМАР се задължава да не предоставя лични данни без вашето съгласие на трети лица, освен когато е необходимо за изпълнение на поети към вас задължения.

САЙТМАР има право да разкрива и предава лични данни на трети лица доколкото съществува необходимост за целите на изпълнение на постъпило запитване от потребители. Това и всяко друго предаване е при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните данни.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни отношения е възможно да разкрием лични данни на следните лица:

– Доставчици на услуги;

– Партньори, които са свързани с предоставянето на услугите, към които имате интерес;

– По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички тези случаи, лицата на които предоставяме лични данни, са декларирали, че имат адекватно ниво на защита на лични данни.

Какви са вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

– Правото на достъп до личните данни, които обработваме за Вас, и да получите копие от тях;

– Право да поискате коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните данни, като изпратите имейл на office@sitemar.net;

– Право да искате блокиране на личните данни или ограничаване на обработката им в определените от закона и Регламента случаи;

– Право да искате заличаване на личните данни, съхранявани при нас;

– Правото да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме предоставили във всеки изпратен имейл, съдържащ рекламна информация за нашите услуги;

– Правото да оттеглите дадено съгласие личните данни да бъдат обработвани, като изпратите имейл на office@sitemar.net;

– Правото да отправите жалба или молба за защита на правата ви пред Комисията за защита на личните данни в случай на нарушаване на правата ви в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

Промени в Политиката за поверителност

За всички извършени промени в тази Политика за поверителност, може да се информирате от страницата на уеб сайта.

Използвайки нашия сайт, вие потвърждавате, че сте прочели и разбирате нашата политика за поверителност. Използването на нашия уебсайт е предмет на тези правила.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на адрес:

гр. София, ж.к. Дружба 1, бл.155

Еmail: office@sitemar.net

GSM: 0898550769.

Компетентен орган за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”, № 2

Телефон: 02 915 3 518

Сайт: www.cpdp.bg

 

error: Съдържанието е защитено!