Присъствието на малкия бизнес в онлайн пространството

Присъствието на малкия бизнес в онлайн пространството= Воденето на статистика при малките фирми е твърде трудно, защото изобилието от избор на продукти и услуги е значително по размери, а динамиката на откриване и закриване на дадени дейности е много голяма.